Kategori: Verdensskitse

 • Verdenstekstur

  Verdenstekstur

  Jeg lagde vægt på synssansens primære karakter. I forskellige kontekster, også sproglige, har sanserne forskellige styrker. Verden som tekstur, som noget hvis virkelighed vi mærker bedst ved at lade fingerspidserne løbe hen over den, er en verden der er tæt på. Den er helst blød…

 • Verdensteksten

  Verdensteksten

  I stedet for et “verdensbillede” kunne man tale om en “verdenstekst”. Den er ikke lige så nem at se for sig(!) men vi kan sagtens give ordet indhold. Myter og religiøse fortællinger siges ofte at udtrykke verdensbilleder og -syn. Skabelsesberetninger, kulturers oprindelsesmyter, fortællinger om kampe…

 • Pantograf

  Pantograf

  Der kan trækkes imaginære linjer fra billede til verden og tilbage igen. Jeg kommer til at tænke på en pantograf. Følger man den store trekant med nålen ved C, tegner pennen på B den samme trekant, bare mindre.Læg mærke til hvor tilforladeligt ordene løber; den…

 • De billeder du har taget

  De billeder du har taget

  Synet er uden sammenligning den sans der giver os mest information om vores omverden, den har den største båndbredde, og beskæftiger hjernen mest. Det er et solidt faktum, som kan begrundes biologisk og fysisk, og er baggrunden for at evolutionen igen og igen har opfundet…

 • Regn med udenfor

  Regn med udenfor

  Det regner Udenfor Indenfor Er det tørvejr I mine tanker regner det Mine tanker er udenfor Indenfor i mine tanker Er det tørvejr Skellet mellem indenfor og udenfor Er udenfor Men også indenfor Skellet mellem indenfor og udenfor I mine tanker Er en hinde af…

 • Hullerne

  Hullerne

  Der er et stort spænd i begrebet ”verdensbillede”, og nogle vil nok synes at jeg skulle definere det jeg tænker på noget skarpere. Hvis jeg gjorde det, ville det bare ikke længere være hvad jeg tænker på. Man “har” ikke svar på alle spørgsmål, og…

 • Verden som by

  Verden som by

  Det der betyder mest for os er de nære og konkrete erfaringer i hverdagen. Vi lever i de udvekslinger vi har med hinanden og tingene, og de strukturer af mening som vi bygger, bevæger os i og ændrer på, er ikke bestemt af en masterplan…

 • Misforståelser forstået

  Misforståelser forstået

  MISFORSTÅELSER FORSTÅET. Lær mig at fordele trykket bedre. Lær mig at lægge så̊ lidt vægt pr kvadratcentimeter. Lær mig at ligge på isen som en skygge. Lær mig at være en anden uden videre, at føle mine fingerspidser når de føler, og min hud når…

 • At modsige sig selv

  At modsige sig selv

  Begrebet kognitiv dissonans er grundet i at det er ubehageligt at have to modstridende tanker på samme tid. Ikke fordi man så ikke lever op til en ekstern standard om logisk korrekthed, men fordi det er en uholdbar intern psykologisk tilstand. Det er tydeligt at…