Der kan trækkes imaginære linjer fra billede til verden og tilbage igen. Jeg kommer til at tænke på en pantograf. Følger man den store trekant med nålen ved C, tegner pennen på B den samme trekant, bare mindre.
Læg mærke til hvor tilforladeligt ordene løber; den ”samme” trekant, skrev jeg, selvom der er tale om en anden trekant. Pantografens måde at aftegne på, er interessant fordi den i en vis forstand ligger mellem det der peger (det indeksikalske) og det der ligner (det ikoniske). Forstået som fysisk system er den lille trekant at ligne med et (indeksikalsk) aftryk, men når vi ser den, og genkender den som den ”samme”, som den store, er det et (ikonisk) billede vi ser.

Begrebet verdensbillede lukrerer på denne ikoniske, analoge ligedannethed som pantografen giver en konkret og snæver version af. Et verdensbillede kan på den måde forstås som et kort. Man kan her tænke på illustrationer af gamle kosmologier, som netop, hvis verden ellers ville makke ret, kan fungere som vejvisere. De har et op og ned, og viser hvad der er ovenover og nedenunder os. Religiøse figurer kan stige til himmels, og deres rute kan faktisk tegnes på det totale verdenskort. Det er “op” hvis nogen skulle være i tvivl.

Nu kunne man fortælle vores historie siden de gamle kosmologiers tid, sådan at mennesker efterhånden blev i stand til at besøge himmelrummet, og raketpiloter slukørede vendte tilbage med meldingen at der ikke er nogen engle “deroppe”. Men den reelle historie er mere radikal. Det er som bekendt selve begreberne “op” og “ned”, som er revurderet. Vi ved at “ned” i realiteten betyder ind mod jordklodens midte (tyngdepunkt), og at op betyder alle retninger væk fra den samme midte.

Det kan stadig tegnes, men allerede på så basalt et sted i den almene viden, må vi leve med at der er forskel på vores dagligdags oplevelse – hvor vi ved hvad der er op og ned på ned og op – og det større perspektiv, hvor det mærkeligt nok er sådan at “ned” kan siges at pege i retning af et bestemt sted (klodens centrum), mens “op” er intet mindre end alle andre steder. Desuden foregår dette ikke længere i et privilegeret centrum i universet, men blot på den planet vi bor på. Alle steder er centrum eller ingen er det.