Der er et stort spænd i begrebet ”verdensbillede”, og nogle vil nok synes at jeg skulle definere det jeg tænker på noget skarpere. Hvis jeg gjorde det, ville det bare ikke længere være hvad jeg tænker på. Man “har” ikke svar på alle spørgsmål, og “har” ikke engang alle spørgsmålene. At folde så meget ud man nu kan i et givet tidsrum, bliver derfor også en øvelse i at skabe sammenhænge der ikke nødvendigvis var der før. Det harmonerer med at hullerne i det vi fremfører, ofte kommer bag på os. I en vis forstand var hullerne der jo ikke før vi stillede spørgsmålene, på den anden side var de der i forvejen, hullerne, om ikke andet som det altid overraskende i at man blot ved at flytte lidt rundt på helt velkendte ord og koncepter, kan komme frem til spørgsmål vi ikke kan besvare eller som modsiges af en anden forstand, i os.