(Fra Der er ikke en mening med alt)

Udtrykket “shit happens” er måske nok vulgært, men det er også et udtryk for noget væsentligt ved vores virkelighed. Det er virkelig sådan at noget lort sker, og at det sker netop som udtrykket effektivt kommunikerer uden videre, uden mål, uden hensigt, uden mening, hinsides uretfærdighed og retfærdighed.

Der er også masser af mening i vores liv og interaktion med hinanden og verden.

Der er bestemt negative begivenheder i mit liv som jeg hellere ville være foruden, men jeg kan også mærke værdien i at også det negative har været med til at forme mig, og i den forstand er en del af hvad det vil sige at være mig. Jeg har haft en del kriser af forskellig art, og de har været afgørende for hvem jeg er nu. Set i det lys, bliver spørgsmålet om man ville være det og det foruden, til et spørgsmål om man hellere ville være en anden. Det er et mærkeligt spørgsmål når man først tager det alvorligt. Jeg ville gerne være ved et lidt bedre helbred. Jeg ville gerne have mere energi. Jeg ville ønske jeg ikke var forgældet. Jeg ville gerne være flottere. Jeg ville gerne tænke og skrive bedre. Alle kan vel skrive sådan en liste, der fremstår banal og tautologisk. Disse ønsker er på en vis måde reelle nok. Men hvis jeg forstår spørgsmålet sådan at vi kunne udpege et menneske der indeholder alle mulige kvaliteter og kvantiteter jeg kunne ønske mig, og spørge; vil du hellere være den person? Så falder ønskerne sammen som logisk umulige. Det logiske angår selvfølgelig at hvis jeg var ham, så ville jeg jo ikke være til at skelne fra ham, og sådan er han jo allerede – ergo er mit ønske allerede opfyldt. Det vil jeg glæde mig over et øjeblik …

Der kan være en stor frihed og en anden slags mening i at erkende den radikale meningsløshed i den ulykke der har ramt en selv eller ens nærmeste. Det er ikke sikkert at det er et lærestykke eller en rejse i kærlighed. Det kan være at det blot er et møde med tilfældet, og ikke alene er det, men bliver ved at være det, også i efterspillet.

Meningen kan aldrig findes i hændelsen. Men den kan findes i en vist klarsyn.

Sisyfos ruller kuglen op indtil den falder ned igen. Det er så hans “ Shtick”. Andre saver den gren over de selv sidder på, igen og igen.