(fra Konspirationsteori i praksis)
Lad os kalde tegn, mønstre og sammenhænge for mening. Vi kan forestille os en drejeknap som indstiller vores følsomhed overfor mening i det hele taget. Hvad sker der hvis vi skruer helt ned for den, hvad sker der hvis vi skruer den op på max? Begge indstillinger vil ødelægge vores mulighed for at agere fornuftigt i verden.

En af grundene til at detektiven er så populær en figur i fiktioner, er at hun eksemplificerer den fortsatte udfordring det er at kalibrere meningsdrejeknappen. Det gør det virkelige livs politiarbejde også. Der sker en alvorlig forbrydelse, og der indsamles en mængde spor. Der er tekniske beviser og vidneforklaringer. Hvornår har man indsamlet nok? Hvis meningsfølsomheden er indstillet for højt, vil man spilde en masse tid med at danne teorier som giver mening til alt muligt irrelevant, og man kan ende med fantasifulde justitsmord. Hvis den er indstillet for lavt, overser man vigtige spor, og lader måske forbryderen undslippe selvom vedkommende er i nærheden.

Der er ikke nogen manual hvori vi kan slå op hvad drejeknappen skal indstilles til. Vi kan højst sige; undgå yderområderne. Det er et kalibreringsspørgsmål, og på forskellige felter i vores liv skal den givetvis indstilles forskelligt. Hvornår er der tegn på at en partner er utro, en medarbejder bedragerisk, at man lider af en bestemt sygdom, at regeringen er korrupt, at spøgelser findes, at mennesker aldrig har været på månen, at der findes en gud, at jorden er flad som en pandekage, at verden går under i næste uge …

Fordi der er tale om en kalibrering, en feedbackproces, ville det bedste være hvis vi kunne indstille knappen ved at afprøve den.
– Nej, nu hænger det hele alt for meget sammen, jeg begynder sgu’ at opleve lydene nede fra gaden som beskeder til mig, skru længere ned, ja det var bedre.

– Men nu er der i underkanten af mening, med den indstilling ville jeg ikke engang kunne have opdaget at jeg er allergisk overfor katte. Skru lidt længere op, men ikke for meget. Ja, dér, det fungerer …

Det er fascinerende at det er de samme principper der er på spil i indstillingen af meningsknappen hvad enten vi taler om videnskab eller mellemmenneskelig intimitet. Vi ønsker en afbalanceret forståelse. Vi ønsker ikke at gå glip af mening der er der, men ønsker heller ikke at tro der er mening hvor den ikke er.

Vejledning til indstilling af den psykiske receiver™

Tillykke med deres nye psykiske reciever™! Vi håber De bliver glad for den, og at de vil have fornøjelse af den i mange år.

Start med både “mening” og “valør” i neutral position. Skru derefter gradvist op for “mening” indtil rene tilfældigheder og sammentræf opleves som klart meningsfyldte dele af en stor samlet intention. Find nu den optimale indstilling, ved at dreje “mening” langsomt tilbage i retning mod uret. De fleste er glade for en indstilling der er skruet ca. 3⁄4 tilbage. Vi anbefaler at man i en rum tid holder øje med den oplevede balance mellem mening og meningsløshed i ens liv, og finjusterer hvis den virker skæv.

Efter enhver grov- eller finjustering af “mening”-knappen, bør “valør”-knappen justeres. Der er her et større spillerum for individuelle præferencer. Vi anbefaler altid en værdi med positiv valør, men der kan være omstændigheder hvor en negativ værdi er formålstjenlig. En tommelfingerregel er at sætte “valør”-knappen i samme position som “mening”-knappen, og derefter “booste” det positive filter efter behov. Vær opmærksom på at for høje “valør”-værdier i tilbageblik og for andre, kan give oplevelser der lyder uegentlige og forvrænget lyserøde i tonen. For lave “valør”-værdier kan føre til sortsyn og manglende dynamik og opløsning i livsglæde- området. Tjek altid “mening”-indstillingen efter større ændringer i “valør”.

Ved større forandringer i livsomstændigheder, pludselige beslutninger eller omvæltninger, anbefaler vi at tjekke indstillingerne og apparatets funktion.

I tilfælde af tekniske problemer eller spørgsmål omkring Deres psykiske receiver, henviser vi til kundebaserede diskussionsfora. Vi har desværre ingen dedikeret support eller kundeservice.

Vi ønsker Dem stor fornøjelse med Deres nye psykiske receiver™ og held og lykke med at finde den optimale balance i deres verdensbillede!